dimecres, 2 de maig del 2012

Avaluació diagnòstica en 4t. curs


ELS ALUMNES DE 4rt DE PRIMÀRIA DEL NOSTRE 
COL·LEGI COMPLETEN LA PROVA  D'AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA


Un total de 1.314 centres de Primària van començar dilluns passat amb les proves d'avaluació oral que examinen la velocitat lectora dels alumnes.

La prova escrita va començar dimecres passat i els alumnes es van enfrontar a dos exàmens de 50 minuts cadascun, per a comprovar el seu nivell de coneixement en lingüística i matemàtica.

   Els estudiants han hagut de respondre a 29 preguntes en cada modalitat, en les que es combinen activitats de verdader i fals, de completar respostes, d'ordenar, de classificar, d'escriure un text, i d'elecció múltiple.


Hui han baixat a l'aula d'informàtica per completar la prova i han contestat un qüestionari amb diverses preguntes  al voltant dels seus estudis fora de l'escola, de la seua familia, gustos, lloc de naixement...


Molta sort a tots!